TCVN 6818-8-2010-ISO - Máy Nông Nghiệp - An Toàn - Phần 8 Máy Rắc Phân Thể Rắn

Discussion in 'Chế Tạo' started by nhandang123, May 17, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6818-8-2010-ISO - Máy Nông Nghiệp - An Toàn - Phần 8 Máy Rắc Phân Thể Rắn
  TCVN 6818-1 (ISO 4254-1) xác định những yêu cầu an toàn và cách kiểm tra thiết kế và kết cấu của những máy rắc phân thể rắn kiểu treo, nửa treo, móc kéo hoặc tự hành dùng cho các loại phân thể rắn như là máy phân phối phân thể rắn theo toàn bề rộng, loại rắc vãi phân thể rắn, loại rắc bằng ống giao động, và loại rắc theo hàng, cũng như loại rắc phân thể rắn có một động cơ phụ với chỉ một người vận hành, dùng trong nông nghiệp, làm vườn. Ngoài ra tiêu chuẩn cũng xác định loại thông tin về thực hành an toàn (kể cả các nguy cơ còn lại) mà nhà chế tạo cần cung cấp.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6818-8:2010
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Máy nông nghiệp. An toàn. Phần 8: Máy rắc phân thể rắn
  • Năm ban hành/Publishing Year 2010
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Agricultural machinery. Safety. Part 8: Solid fertilizer distributors
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 4254-8:2009
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/6h9pk03290bvdyj/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 15, 2017

Share This Page