TCVN 6825-2001-ISO - Chất Lượng Nước - Đánh Giá Sự Phân Hủy Sinh Học Kỵ Khí Hoàn Toàn Các Hợp Chất

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 22, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6825-2001-ISO - Chất Lượng Nước - Đánh Giá Sự Phân Hủy Sinh Học Kỵ Khí Hoàn Toàn Các Hợp Chất Hữu Cơ Trong Bùn Phân Hủy - Phương Pháp Đo Sự Sinh Khí Sinh Học
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp sàng lọc để đánh giá sự phân huỷ sinh học các hợp chất hữu cơ ở nồng độ đã cho bởi vi sinh vật kỵ khí. Những điều kiện mô tả trong tiêu chuẩn này không nhất thiết phải tương ứng với các điều kiện tối −u cho mức phân huỷ sinh học tối đa, vì nước thải pha loãng được sử dụng với nồng độ hoá chất thử tương đối cao. Phép thử này cho phép bùn tác dụng với hoá chất trong một khoảng thời gian đến 60 ngày, thời gian này dài hơn thời gian duy trì bình thường (từ 25 ngày đến 30 ngày) trong máy phân huỷ kỵ khí, mặc dù máy phân huỷ dùng ở các khu công nghiệp có thể cần đến thời gian dài hơn.
  • TCVN 6825-2001-ISO 11734 : 1995
  • TCVN/TC/F13 Các phương pháp phân tích và lấy mẫu
  • Ngày ban hành: 2001; 2008-10-08, 2226/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 10
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/345qwxivnmmijga/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page