TCVN 6826-2001 - Chất Lượng Nước - Đánh Giá Sự Khử Và Sự Phân Huỷ Sinh Học Các Hợp Chất Hữu Cơ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 3, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6826-2001 - Chất Lượng Nước - Đánh Giá Sự Khử Và Sự Phân Huỷ Sinh Học Các Hợp Chất Hữu Cơ Trong Môi Trường Nước - Thử Mô Phỏng Bùn Hoạt Hoá
  TCVN 6826 : 2001 hoàn toàn tương đương với ISO 11733 : 1995;
  TCVN 6826 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F13
  Các phương pháp phân tích và lấy mẫu biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
  Bùn hoạt hoá và nước thải có thể chứa sinh vật gây bệnh. Do đó hết sức chú ý khi tiếp xúc với chúng. Cần cẩn thận khi làm việc với những chất thử độc và hoá chất thử khi chưa biết rõ các đặc tính của chúng.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page