TCVN 6827-2001-ISO - Chất Lượng Nước - Đánh Giá Sự Phân Hủy Sinh Học Hiếu Khí Hoàn Toàn Các Hợp Chất

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 24, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6827-2001-ISO - Chất Lượng Nước - Đánh Giá Sự Phân Hủy Sinh Học Hiếu Khí Hoàn Toàn Các Hợp Chất Cơ Trong Môi Trường Nước Bằng Cách Xác Định Nhu Cầu Oxi Trong Máy Đo Hô Hấp Kín
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định nhu cầu oxi trong máy đo hô hấp kín để đánh giá sự phân huỷ sinh học hoàn toàn các hợp chất hữu cơ và nước thải trong môi trường nước bởi vi sinh vật hiếu khí ở nồng độ đã cho. Phương pháp này áp dụng cho các hợp chất hữu cơ mà :
  a) tan trong nước dưới các điều kiện thử;
  b) ít tan trong nước dưới các điều kiện thử, trong trường hợp này có thể cần áp dụng các biện pháp đặc biệt để tăng độ tan các hợp chất hữu cơ (thí dụ, xem ISO 10634);
  c) không ảnh hưởng và không phản ứng với chất hấp thụ CO2;...
  • TCVN 6827-2001-ISO 9408 : 1999
  • TCVN/TC/F13 Các phương pháp phân tích và lấy mẫu
  • Ngày ban hành: 2001;
  • Số trang: 14
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/2qcb3cjc58lqel1/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page