TCVN 6834-4-2001-ISO - Đặc Tính Kỹ Thuật Và Sự Chấp Nhận Các Quy Trình Hàn Vật Liệu Kim Loại

Discussion in 'Chế Tạo' started by nhandang123, Jan 23, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6834-4-2001-ISO - Đặc Tính Kỹ Thuật Và Sự Chấp Nhận Các Quy Trình Hàn Vật Liệu Kim Loại - Phần 4 Thử Quy Trình Hàn Cho Hàn Hồ Quang Đối Với Nhôm Và Hợp Kim Nhôm
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cho việc chấp nhận đặc tính kỹ thuật của một quy trình hàn bằng các phép thử quy trình hàn. Tiêu chuẩn này xác định các điều kiện để thực hiện các phép thử chấp nhận quy trình hàn và phạm vi hiệu lực của một quy trình hàn được chấp nhận đối với tất cả các hoạt động về hàn trong thực tế trong phạm vi các thông số công nghệ về hàn được liệt kê trong điều 8. Các phép thử được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn này, trừ khi có các phép thử nghiêm khắc hơn, phải được quy định trong các tiêu chuẩn thích hợp hoặc các hợp đồng.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6834-4:2001
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Đặc tính kỹ thuật và sự chấp nhận các quy trình hàn vật liệu kim loại. Phần 4: Thử quy trình hàn cho hàn hồ quang đối với nhôm và hợp kim nhôm
  • Năm ban hành/Publishing Year 2001
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Specification and approval of welding procedures for metallic materials. Part 4: Welding procedure tests for are welding of aluminium and its alloys
  • Tình trạng/Status H
  • Tương đương/Adoption ISO 9956-4:1995
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/2zdjir8834v884x/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 13, 2017

Share This Page