TCVN 6848-2001 - Vi Sinh Vật Học - Hướng Dẫn Chung Về Định Lượng Coliform - Kỹ Thuật Đếm Khuẩn Lạc

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 19, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6848-2001 - Vi Sinh Vật Học - Hướng Dẫn Chung Về Định Lượng Coliform - Kỹ Thuật Đếm Khuẩn Lạc
  Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn chung để định lượng coliform có trong thực phẩm hoặc thức ăn chăn nuôi bằng kỹ thuật đếm khuẩn lạc trên môi trường đặc sau khi nuôi cấy ở 300C, 350C hoặc 370C, nhiệt độ này cần được thỏa thuận giữa các bên có liên quan. Chú thích 1 – Nhiệt độ nuôi cấy ở 300C chỉ dùng để định lượng mang tính chất kỹ thuật, nhiệt độ 350C hoặc 370C được dùng nhiều trong lĩnh vực sức khỏe cộng đồng. Trong tiêu chuẩn này áp dụng định nghĩa sau: Coliform (Coliform): Vi khuẩn ở nhiệt độ xác định (nghĩa là ở 300C, 350C hoặc 370C theo thỏa thuận) tạo nên các khuẩn lạc đặc trưng trong thạch lactoza mật đỏ trung tính tím tinh thể dưới các điều kiện thử quy định trong tiêu chuẩn này.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page