TCVN 6859-2-2001-ISO - Chất Lượng Đất - Ảnh Hưởng Của Các Chất Ô Nhiễm Lên Giun Đất

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 24, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6859-2-2001-ISO - Chất Lượng Đất - Ảnh Hưởng Của Các Chất Ô Nhiễm Lên Giun Đất (Eisenia Fetida) - Phần 2 Xác Định Ảnh Hưởng Đối Với Sự Sinh Sản
  Tiêu chuẩn này mô tả phương pháp xác định những ảnh hưởng của các chất lên sự sinh sản, tử vong và sự sinh trưởng của loài giun Eisenia fetida fetida và Eisenia fetida andrei thông qua da và thức ăn của chúng khi sử dụng nền đất nhân tạo. Phương pháp này không áp dụng cho các chất dễ bay hơi, tức là những chất mà giá trị H (hằng số Henry) hoặc hệ số riêng phần không khí / nước lớn hơn 1, hoặc cho các chất có áp suất hơi lớn hơn 0,0133 Pa ở 25oC. Chú thích 1 - Không có điều khoản nào trong phương pháp thử này dành cho việc giám sát độ bền của các chất trong quá trình thử nghiệm.
  • TCVN 6859-2-2001-ISO 11268 - 2 : 1998
  • TCVN/TC190 Chất lượng đất
  • Ngày ban hành: 2001; 2008-10-08, 2226/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 14
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/hyidag82tm8ga3r/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page