TCVN 6865-2001-ISO - Chất Lượng Đất - Các Hệ Thống Ủ Trong Phòng Thí Nghiệm Để Đo Quá Trình Khoáng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 24, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6865-2001-ISO - Chất Lượng Đất - Các Hệ Thống Ủ Trong Phòng Thí Nghiệm Để Đo Quá Trình Khoáng Hóa Các Chất Hữu Cơ Trong Đất Ở Điều Kiện Hiếu Khí
  Tiêu chuẩn này qui định ba hệ thống ủ để đo tốc độ và mức độ khoáng hoá các hợp hất hữu cơ trong đất bằng cách xác định lượng cácbon dioxit thoát ra. Cả ba hệ thống này có thể ứng dụng đối với hợp chất tan và không tan nhưng việc chọn lựa hệ thống thích hợp thì phụ thuộc vào mục tiêu nghiên cứu tổng thể. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho việc sử dụng những hệ thống này đối với nghiên cứu cân bằng vật chất mà thường là thử chất đặc trưng. Đối với bất kỳ hệ thống ủ nào được chọn phải tiến hành theo các bước sau: Đất phải được thu thập, vận chuyển và lưu giữ mẫu theo TCVN 5960 : 1995 (ISO 10381-6). Các đặc tính của đất xác định theo 5.1.1 TCVN 6858 : 2001 (ISO 11266 :1994).
  • TCVN 6865-2001-ISO 14239 : 1997
  • TCVN/TC190 Chất lượng đất
  • Ngày ban hành: 2001; 2008-10-08, 2226/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 12
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/ntudrm93c8afb7a/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page