TCVN 6874-3-2001-ISO - Chai Chứa Khí Di Động - Tính Tương Thích Của Vật Liệu Làm Chai Chứa

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 22, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6874-3-2001-ISO - Chai Chứa Khí Di Động - Tính Tương Thích Của Vật Liệu Làm Chai Chứa Và Làm Van Với Khí Chứa - Phần 3 Thử Độ Tự Bốc Cháy Trong Khí Oxy
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử để xác định nhiệt độ tự bốc cháy của các vật liệu phi kim loại trong khí oxy nén. Nhiệt độ tự bốc cháy là một chỉ tiêu để phân cấp vật liệu và có thể được dùng để lựa chọn vật liệu sử dụng trong môi trường có khí oxy. Phụ lục B của tiêu chuẩn này là một danh mục các tư liệu đã công bố dùng làm cơ sở cho tiêu chuẩn này. Chú thích - Tiêu chuẩn này có thể được dùng để lựa chọn các vật liệu phi kim loại dùng cho các chai chứa khí và phụ tùng; ví dụ, để lựa chọn các vật liệu đáp ứng các yêu cầu cho thử kiểu đối với sự tương thích oxy của các van chai chứa khí oxy như đã quy định trong EN 849.
  • TCVN 6874-3-2001-ISO 11114-3: 1997
  • TCVN/TC 58 Bình chứa ga
  • Ngày ban hành: 2001
  • Số trang: 6
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/4cvedbg0bb57t6k/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page