TCVN 6890-2001 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Chân Chống Môtô Xe Máy Hai Bánh

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 9, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6890-2001 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Chân Chống Môtô Xe Máy Hai Bánh - Yêu Cầu Và Phương Pháp Thử Trong Phê Duyệt Kiểu
  TCVN 6890 : 2001 được biên soạn trên cơ sở 93/31/EEC.
  TCVN 6890 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
  Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu và phương pháp thử áp dụng trong phê duyệt kiểu các loại chân chống của môtô và xe máy hai bánh (sau đây gọi chung là xe) như định nghĩa trong TCVN 6888 : 2001. Chú thích - Thuật ngữ “Phê duyệt kiểu” thay thế thuật ngữ “Công nhận kiểu” trong các tiêu chuẩn Việt Nam về công nhận kiểu phương tiện giao thông đường bộ đã được ban hành trước tiêu chuẩn này. Hai thuật ngữ này được hiểu như nhau. Ví dụ về mẫu giấy chứng nhận phê duyệt kiểu xem phụ lục B.
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Ôtô Xe Máy
  http://www.mt.gov.vn/Images/TieuChuanNganh/2BF_6890.pdf

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page