TCVN 6917-2001-ISO - Chất Lượng Nước - Đánh Giá Sự Phân Hủy Sinh Học Ưa Khí Cuối Cùng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 23, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6917-2001-ISO - Chất Lượng Nước - Đánh Giá Sự Phân Hủy Sinh Học Ưa Khí Cuối Cùng Của Các Hợp Chất Hữu Cơ Trong Môi Trường Nước - Phép Thử Tĩnh (Phương Pháp Zahn-Wellens)
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp đánh giá sự phân huỷ sinh học "cuối cùng" trong môi trường nước, sự phân huỷ sơ cấp và sự loại trừ hoàn toàn các hợp chất hữu cơ tại nồng độ đã cho ra khỏi nước bằng các vi sinh vật ưa khí. Các điều kiện mô tả trong tiêu chuẩn này thường tương ứng với những điều kiện tối ưu cho phép sự phân huỷ sinh học xảy ra ở mức tối đa với chất cấy đã chọn trong thời gian thử. Những điều kiện này thậm chí còn thích hợp hơn trong các nhà máy xử lý nước thải hoàn chỉnh, đặc biệt là nếu thời gian lưu giữ nước, tuổi bùn hoặc sự thích ứng của bùn hoạt hoá không phải là tối ưu.
  • TCVN 6917-2001-ISO 9888 : 1999
  • TCVN / TC 147 "Chất lượng nước"
  • Ngày ban hành: 2001
  • Số trang: 9
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/klpdsj5j9hh20th/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page