TCVN 6921-2001 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Khối Lượng Và Kích Thước Môtô Xe Máy

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 12, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6921-2001 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Khối Lượng Và Kích Thước Môtô Xe Máy - Yêu Cầu Trong Phê Duyệt Kiểu
  TCVN 6921: 2001 được biên soạn trên cơ sở 93/93 EEC.
  TCVN 6921: 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN / TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục đăng kiểm Việt nam biên sọan, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
  Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu về khối lượng và kích thước của môtô, xe máy (sau đây gọi chung là xe) trong phê duyệt kiểu.
  Chú thích - Thuật ngữ " Phê duyệt kiểu " thay thế thuật ngữ " Công nhận kiểu " trong các tiêu chuẩn Việt Nam về công nhận kiểu phương tiện giao thông đường bộ đã được ban hành trước tiêu chuẩn này. Hai thuật ngữ được hiểu như nhau . Ví dụ về mẫu chứng nhận phê duyệt kiểu bộ phận được trình bày trong phụ lục B.
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
  Link Download
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page