TCVN 6924-2001 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Quai Nắm Và Tay Nắm Cho Người Cùng Đi Trên Mô Tô

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 10, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6924-2001 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Quai Nắm Và Tay Nắm Cho Người Cùng Đi Trên Mô Tô Xe Máy Hai Bánh - Yêu Cầu Trong Phê Duyệt Kiểu
  TCVN 6924 : 2001 được xây dựng trên cơ sở 93/32/EEC và 1999/24/EC.
  TCVN 6924 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
  Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu về quai nắm và tay nắm cho người cùng đi trên mô tô, xe máy hai bánh (sau đây gọi chung là xe) trong phê duyệt kiểu. Chú thích - Thuật ngữ "Phê duyệt kiểu" thay thế thuật ngữ "Công nhận kiểu" trong các tiêu chuẩn Việt Nam về công nhận kiểu phương tiện giao thông đường bộ đã được ban hành trước tiêu chuẩn này. Hai thuật ngữ này được hiểu như nhau. Ví dụ về mẫu giấy chứng nhận phê duyệt kiểu xem phụ lục B.
  Link Download
  eBook có trong tuyển tập DVD Ôtô Xe Máy
  http://www.mt.gov.vn/Images/TieuChuanNganh/A18_6924.pdf

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page