TCVN 6936-1-2001-ISO - Thuốc Lá Điếu - Xác Định Hàm Lượng Nước Trong Phần Ngưng Tụ Khói Thuốc

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 21, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6936-1-2001-ISO - Thuốc Lá Điếu - Xác Định Hàm Lượng Nước Trong Phần Ngưng Tụ Khói Thuốc - Phần 1 Phương Pháp Sắc Ký Khí
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp sắc ký khí để xác định hàm lượng nước trong phần ngưng tụ khói thuốc. Việc hút các điếu thuốc lá và thu lấy luồng khói chính được thực hiện theo TCVN 6680 : 2000 (ISO 4387). Tuy nhiên, phương pháp này có thể áp dụng để xác định hàm lượng nước trong phần ngưng tụ khói thuốc thu được khi làm việc hút thuốc không theo phương pháp tiêu chuẩn. Chú thích - Ở một số quốc gia không sử dụng phương pháp sắc ký khí, thì có thể sử dụng phương pháp Karl Fischer [TCVN 6936 - 2 : 2001 (ISO 10362-2)] để xác định hàm lượng nước trong phần ngưng tụ khói thuốc. Khi đó, có thể sử dụng hàm lượng nước của phần ngưng tụ khói thuốc thu được nhưng phải có chú thích trong phần biểu thị kết quả.
  • TCVN 6936-1-2001-ISO 10362-1:1999
  • TCVN/TC126 Thuốc lá và sản phẩm thuốc lá
  • Ngày ban hành: 2001
  • Số trang: 5
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/7nz3xd8ml5w98tc/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page