TCVN 6943-2001 - Thuốc Lá - Xác Định Dư Lượng Thuốc Diệt Chồi Off-Shoot-T (Hỗn Hợp N-Alkanol-T)

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 18, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6943-2001 - Thuốc Lá - Xác Định Dư Lượng Thuốc Diệt Chồi Off-Shoot-T (Hỗn Hợp N-Alkanol-T)
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định dư lượng thuốc diệt chồi Off-Shoot-T trên thuốc lá.Phương pháp này đã được thử nghiệm trong phạm vi dư lượng từ 0 ppm đến 2ppm. Có thể bằng cách xử lý này (các nồng độ khuyến cáo) thì không phát hiện được dư lượng cao hơn. Độ chụm tổng thể của phương pháp (xem phần giới thiệu): Hệ số biến động (độ lệch chuẩn được biểu thị bằng phần trăm giá trị trung bình) do K. POLZHOFER cung cấp, cho thấy có sự phụ thuộc vào mức dư lượng. Hệ số này được ước tính là 100%, 50%, 25% và 12,5% tương ứng với mức 0,01 ppm, 0,1 ppm, 1,0 ppm và 10,0 ppm.
  Link Download

   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page