TCVN 6946-2001-ISO - Các Phụ Liệu Dùng Làm Giấy Cuốn Điếu Thuốc Lá Giấy Cuốn Đầu Lọc Và Giấy Ghép

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jun 10, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6946-2001-ISO - Các Phụ Liệu Dùng Làm Giấy Cuốn Điếu Thuốc Lá Giấy Cuốn Đầu Lọc Và Giấy Ghép Đầu Lọc Gồm Cả Vật Liệu Có Vùng Thấu Khí Định Hướng - Xác Định Độ Thấu Khí
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định độ thấu khí (AP). Tiêu chuẩn này áp dụng cho các phụ liệu sử dụng trong sản xuất thuốc lá điếu như giấy cuốn điếu, giấy cuốn đầu lọc, giấy ghép đầu lọc, gồm cả các vật liệu có vùng thấu khí định hướng, mà độ thấu khí đo được vượt quá 10 cm3/min.cm2 ở áp suất là 1 kPa. Chú thích - Để đánh giá độ thấu khí của các vật liệu nằm ngoài phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này, xem chú thích trong phần 5.1 và chú thích 3 trong 7.5.1.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 6946:2001
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Các phụ liệu dùng làm giấy cuốn điếu thuốc lá, giấy cuốn đầu lọc và giấy ghép đầu lọc gồm cả vật liệu có vùng thấu khí định hướng. Xác định độ thấu khí
  • Năm ban hành/Publishing Year 2001
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Materials used as cigarette paper, filter plug wrap and filter joining paper including materials having an oriented permeable zone. Determination of air permeability
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 2965:1997
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/29B0E5A3834FC71/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page