TCVN 6954-2001 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Thùng Nhiêu Liệu Của Mô Tô Xe Máy Hai Bánh

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 10, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6954-2001 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Thùng Nhiêu Liệu Của Mô Tô Xe Máy Hai Bánh Hoặc Ba Bánh - Yêu Cầu Và Phương Pháp Thử Trong Phê Duyệt Kiểu
  TCVN 6954 : 2001 được biên soạn trên cơ sở 97/24/EC, chương 6.
  TCVN 6954 : 2001 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành.
  Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu đối với các loại thùng nhiên liệu nói chung (sau đây gọi chung là thùng) và phương pháp thử thùng được chế tạo bằng vật liệu phi kim loại lắp trên mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh (sau đây được gọi chung là xe) trong phê duyệt kiểu. Chú thích - Thuật ngữ " Phê duyệt kiểu" thay thế thuật ngữ "Công nhận kiểu" trong các tiêu chuẩn Việt Nam về công nhận kiểu phương tiện giao thông đường bộ đã được ban hành trước tiêu chuẩn này. Hai thuật ngữ này được hiểu như nhau. Ví dụ về chứng nhận phê duyệt kiểu bộ phận đối với kiểu thùng nhiên liệu và ví dụ về chứng nhận phê duyệt kiểu mô tô, xe máy đối với việc lắp thùng nhiên liệu được trình bày trong các phụ lục tham khảo C và E.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page