TCVN 6956-2001 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Thiết Bị Đo Tốc Độ Và Việc Lắp Đặt

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Aug 11, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6956-2001 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Thiết Bị Đo Tốc Độ Và Việc Lắp Đặt Trên Phương Tiện Cơ Giới - Yêu Cầu Và Phương Pháp Thử Trong Phê Duyệt Kiểu
  TCVN 6956: 2001 được biên soạn trên cơ sở ECE 39−00/S2.
  TCVN 6956: 2001 do Ban kỹ thuật TCVN/TC 22 Phương tiện giao thông đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học,Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ khoa học và Công nghệ) ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page