TCVN 6966-1-2001-ISO - Chất Lượng Nước - Phân Loại Sinh Học Sông - Phần 1 Hướng Dẫn Diễn Giải

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 22, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6966-1-2001-ISO - Chất Lượng Nước - Phân Loại Sinh Học Sông - Phần 1 Hướng Dẫn Diễn Giải Các Dữ Liệu Chất Lượng Sinh Học Thu Được Từ Các Cuộc Khảo Sát Động Vật Đáy Không Xương Sống Cỡ Lớn
  Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn diễn giải các dữ liệu chất lượng sinh học liên quan đến các dòng nước chảy thu được từ các cuộc khảo sát sinh vật đáy không xương sống cỡ lớn (từ đây gọi là động vật đáy không xương sống macrô). Cần thừa nhận rằng để đánh giá đầy đủ về trạng thái sinh thái học thì phải đánh giá các yếu tố khác của chất lượng sinh học. Chú thích - Phụ lục A đưa ra các hướng dẫn về thực hiện việc so sánh các hệ thống phân loại khác nhau khi đã có sự phân loại chất lượng sinh học của nước sông bằng sử dụng động vật đáy không xương sống macro.
  • TCVN 6966-1-2001-ISO 8689-1: 2000
  • TCVN/TC 147 “Chất lượng nước”
  • Ngày ban hành: 2001
  • Số trang: 7
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/rz6tpj32tm2ij8f/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page