TCVN 6966-2-2001-ISO - Chất Lượng Nước - Phân Loại Sinh Học Sông - Phần 2 Hướng Dẫn Thể Hiện

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 21, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 6966-2-2001-ISO - Chất Lượng Nước - Phân Loại Sinh Học Sông - Phần 2 Hướng Dẫn Thể Hiện Các Dữ Liệu Chất Lượng Sinh Học Thu Được Từ Các Cuộc Khảo Sát Động Vật Đáy Không Xương Sống Cỡ Lớn
  Tiêu chuẩn này đưa ra các hướng dẫn thể hiện các dữ liệu sinh học liên quan với các vùng nước chảy thu được qua các cuộc khảo sát động vật đáy không xương sống cỡ lớn (từ đây gọi là động vật đáy không xương sống macrô). Tiêu chuẩn này áp dụng cho kết quả điều tra bằng cách sử dụng các phương pháp lấy mẫu tiêu chuẩn và sử dụng các qui trình phân loại đã cho trong TCVN 6966 -1: 2001 (ISO 8689-1 : 2000). Cần thừa nhận rằng để đánh giá đầy đủ về trạng thái sinh thái học thì các yêu tố khác của chất lượng sinh học cũng phải được đánh giá. Chú thích - Giải thích về sự so sánh các chỉ số khác nhau được sử dụng trong phân tích của các cuộc khảo sát về động vật đáy không xương sống macrô được nêu trong TCVN 6966-1:2001 (ISO 8689-1).
  • TCVN 6966-2-2001-ISO 8689-2: 2000
  • TCVN/TC 147 “Chất lượng nước”
  • Ngày ban hành: 2001
  • Số trang: 5
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/yb27np769tkihn1/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page