TCVN 7002-2002 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Đèn Biển Số Sau Của Phương Tiện Cơ Giới

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 18, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7002-2002 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Đèn Biển Số Sau Của Phương Tiện Cơ Giới (Trừ Mô Tô) Và Moóc - Yêu Cầu Và Phương Pháp Thử Trong Phê Duyệt Kiểu
  TCVN 7002 : 2002 được biên soạn trên cơ sở ECE R 04-00/S8.
  TCVN 7002 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 Phương tiện giao thong đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường hất lượng đề nghị, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu(1) đèn biển số sau (sau đây gọi tắt là đèn) của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (trừ mô tô) và moóc. Chú thích - (1) Thuật ngữ "Phê duyệt kiểu" thay thế thuật ngữ "Công nhận kiểu" trong các tiêu chuẩn Việt Nam về công nhận kiểu phương tiện giao thông đường bộ đã được ban hành trước tiêu chuẩn này. Hai thuật ngữ này được hiểu như nhau.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page