TCVN 7003-2002 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Thiết Bị Bảo Vệ Chống Sử Dụng Không Được Phép

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 18, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7003-2002 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Thiết Bị Bảo Vệ Chống Sử Dụng Không Được Phép Mô Tô Xe Máy Hai Bánh Hoặc Ba Bánh - Yêu Cầu Và Phương Pháp Thử Trong Phê Duyệt Kiểu
  TCVN 7003 : 2002 được biên sọan trên cơ sở Quy định ECE 62-00/S1.
  TCVN 7003 : 2002 do Ban kỹ thuật TCVN/TC 22 Phương tiện giao thong đường bộ và Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành. Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu(1) các thiết bị bảo vệ chống sử dụng không được phép mô tô, xe máy hai bánh hoặc ba bánh được định nghĩa trong TCVN 6211:1996 (sau đây gọi chung là xe). Chú thích - (1) Thuật ngữ "Phê duyệt kiểu" thay thế thuật ngữ "Công nhận kiểu" trong các tiêu chuẩn Việt Nam về công nhận kiểu phương tiện giao thông đường bộ đã được ban hành trước tiêu chuẩn này. Hai thuật ngữ này được hiểu như nhau.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page