TCVN 7031:02 - Cà phê nhân và cà phê rang. Xác định mật độ khối chảy tự do của hạt nguyên

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 10, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  TCVN 7031 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 6669 : 1995;
  TCVN 7031 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F16 Cà phê và sản phẩm cà phê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị. Bộ Khoa học, Công nghệ ban hành.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page