TCVN 7032:02 - Cà phê nhân. Bảng tham chiếu đánh giá khuyết tật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 10, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  TCVN 7032 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 10470 : 1993;
  TCVN 7032 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F16 Cà phê và sản phẩm cà phê biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị. Bộ Khoa học, Công nghệ ban hành.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page