TCVN 7082-2:2002 -Sữa và sản phẩm sữa. Xác định dư lượng hợp chất clo hữu cơ (thuốc trừ sâu). Phần 2

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 2, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  TCVN 7082 - 2 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 3890 - 2 : 2000;
  TCVN 7080 - 2 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/P12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page