TCVN 7083:2002 - Sữa và sản phẩm sữa. Xác định hàm lượng chất béo. Hướng dẫn chung sử dụng.

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 2, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  TCVN 7083: 2002 hoàn toàn tương đương vớr ISO 11870 : 2000;
  TCVN 7083 : 2002 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/F12 Sữa và sản phẩm sữa biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đế nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page