TCVN 7095-2-2002 - Thuốc Lá Sợi Và Sản Phẩm Hút Từ Thuốc Lá Sợi - Phương Pháp Lấy Mẫu Bảo Ôn

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 19, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7095-2-2002 - Thuốc Lá Sợi Và Sản Phẩm Hút Từ Thuốc Lá Sợi - Phương Pháp Lấy Mẫu Bảo Ôn Và Phân Tích - Phần 2 Môi Trường Bảo Ôn Và Thử Nghiệm
  Tiêu chuẩn này quy định môi trường để bảo ôn và thử nghiệm các mẫu thuốc lá sợi và các phần mẫu thử của thuốc lá sợi. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các phép thử trên thuốc lá sợi, sản phẩm từ thuốc lá sợi và các phụ liệu được sử dụng để sản xuất các sản phẩm hút từ thuốc lá sợi cần phải bảo ôn trước. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các phép thử đòi hỏi các điều kiện thử đặc biệt quy định riêng, thí dụ: giấy cuốn điếu và giấy cactông được nêu trong ISO 187 hoặc các sản phẩm thuốc lá khác được nêu trong TCVN 5078:2001 (ISO 3402).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7095-2:2002
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Thuốc lá sợi và sản phẩm hút từ thuốc lá sợi. Phương pháp lấy mẫu, bảo ôn và phân tích. Phần 2: Môi trường bảo ôn và thử nghiệm
  • Năm ban hành/Publishing Year 2002
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Fine-cut tobacco and smoking articles made from it. Methods of sampling, conditioning and analysis. Part 2: Atmosphere for conditioning and testing
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 15592-2:2001
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/9na0w5fe9440dfb/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page