TCVN 7104-2002 - Máy Hút Thuốc Lá Phân Tích Thông Dụng - Phương Pháp Thử Bổ Sung

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 16, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7104-2002 - Máy Hút Thuốc Lá Phân Tích Thông Dụng - Phương Pháp Thử Bổ Sung
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn này qui định phương pháp thử bổ sung cho các máy hút thuốc lá phân tích thông dụng để kiểm tra sự phù hợp của các máy này với TCVN 7096 : 2002 (ISO 3308:2000). Tiêu chuẩn này chỉ thiết lập các phương pháp thử bổ sung cho máy hút mà không hướng dẫn cách hút cụ thể như đã mô tả trong các tiêu chuẩn khác.
  Tiêu chuẩn bao gồm 3 phần như sau:
  – xác định độ giảm áp (điều 3);
  – xác định đồ thị của hơi hút (điều 4);
  – xác định việc hút giới hạn (điều 5).
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page