TCVN 7112-2002 - Ecgônômi - Môi Trường Nóng - Đánh Giá Stress Nhiệt Đối Với Người Lao Động

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 17, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7112-2002 - Ecgônômi - Môi Trường Nóng - Đánh Giá Stress Nhiệt Đối Với Người Lao Động Bằng Chỉ Số WBGT (Nhiệt Độ Cầu Ướt)
  TCVN 7112 : 2002 hoàn toàn tương đương với ISO 7243 : 1989.
  TCVN 7112 : 2002 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC 159 “Ecgônômi (Ergonomics)” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn này nằm trong bộ tiêu chuẩn (được liệt kê trong phụ lục D) nhằm để sử dụng trong nghiên cứu môi trường nhiệt.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page