TCVN 7139:2002-Thịt và sản phẩm thịt. Định lượng brochthrix thermosphacta.Kỹ thuật đếm đếm khuẩn Lạc

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Mar 7, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  TCVN 7139 : 2002 hoàn toàn tương dương với ISO 13722 : 1996;
  TCVN 7139 : 2002 do Ban kỹ thuật tièu chuẩn TCVN/TC/F8 Thịt và sân phẩm thịt biên soạn. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page