TCVN 7167-3-2009-ISO - Cần Trục - Ký Hiệu Bằng Hình Vẽ - Phần 3 Cần Trục Tháp

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 18, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7167-3-2009-ISO - Cần Trục - Ký Hiệu Bằng Hình Vẽ - Phần 3 Cần Trục Tháp
  Tiêu chuẩn này quy định các ký hiệu bằng hình vẽ dùng cho các bộ phận điều khiển và hiển thị trên cần trục tháp như đã định nghĩa trong TCVN 8242-3 (ISO 4306-3). Các tài liệu viện dẫn dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất kể cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7167-3:2009
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Cần trục. Ký hiệu bằng hình vẽ. Phần 3: Cần trục tháp
  • Năm ban hành/Publishing Year 2011
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Cranes. Graphical symbols. Part 3: Tower cranes
  • Tình trạng/Status H
  • Thay thế bằng/Replaced By TCVN 7167-3:2015
  • Tương đương/Adoption ISO 7296-3:2006
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/218038/261053/vi_tcvn7167_3_2009.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page