TCVN 7179-1-2002 - Tủ Lạnh Thương Mại - Đặc Tính Kỹ Thuật - Phần 1-Yêu Cầu Chung

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 18, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7179-1-2002 - Tủ Lạnh Thương Mại - Đặc Tính Kỹ Thuật - Phần 1-Yêu Cầu Chung
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại Khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật Tiêu chuẩn này hướng dẫn sự lựa chọn và sử dụng vật liệu, quy định việc ghi nhãn và các yêu cầu về tính năng đối với các tủ lạnh thương mại dùng cho bán/và hoặc trưng bày thực phẩm. Tiêu chuẩn này được dùng cùng với ISO 5160-2, tiêu chuẩn quy định các yêu cầu chi tiết đối với các kiểu tủ lạnh riêng biệt hoặc các tủ lạnh có ứng dụng đặc biệt. Các điều khoản của tiêu chuẩn này không có phương pháp thử được quy định kèm theo nên xem là các điều khoản để tham khảo.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page