TCVN 7188-2002 - Ảnh Hưởng Của Tạp Xung Đến Hệ Thống Thông Tin Di Động Tần Số Rađiô

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 18, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7188-2002 - Ảnh Hưởng Của Tạp Xung Đến Hệ Thống Thông Tin Di Động Tần Số Rađiô - Phương Pháp Đánh Giá Độ Suy Giảm Và Biện Pháp Để Cải Thiện Tính Năng
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn này đưa ra các phương pháp đánh giá độ suy giảm của thông tin tần số rađiô khi có tạp xung và các khuyến cáo về phương thức để cải thiện tính năng thông tin rađiô.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page