TCVN 7190-1-2002 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Lấy Mẫu - Phần 1 Lấy Mẫu Nguyên Liệu

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 20, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7190-1-2002 - Vật Liệu Chịu Lửa - Phương Pháp Lấy Mẫu - Phần 1 Lấy Mẫu Nguyên Liệu Và Sản Phẩm Không Định Hình
  Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp và điều kiện lấy mẫu nguyên liệu và sản phẩm chịu lửa không định hình. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các lô hàng tĩnh có khối lượng lớn mà không thể lấy được mẫu tin cậy. Lô (lot) Là một lượng nguyên liệu hoặc sản phẩm xác định (sau đây gọi là vật liệu), được sản xuất trong những điều kiện được coi là như nhau. Đợt giao hàng (consigment) Lượng vật liệu được cung cấp tại một thời điểm. Một đợt giao hàng có thể gồm một, một số lô hoặc một số phần của một lô.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7190-1:2002
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Vật liệu chịu lửa. Phương pháp lẫy mẫu. Phần 1: Lấy mẫu nguyên liệu và sản phẩm không định hình
  • Năm ban hành/Publishing Year 2002
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Refractories. Method for sampling. Part 1: Sampling of raw materials and unshaped products
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/dwmprdfaz6deauu/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 18, 2017

Share This Page