TCVN 7210-2002 - Rung Động Và Va Chạm - Rung Động Do Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 16, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7210-2002 - Rung Động Và Va Chạm - Rung Động Do Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Giới Hạn Cho Phép Đối Với Môi Trường Khu Công Cộng Và Khu Dân Cư
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn này quy định giới hạn gia tốc rung do hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ (sau đây gọi là phương tiện) tác động đến tính tiện nghi, tính an toàn của môi trường sống của các khu vực công cộng nơi có đường giao thông chạy qua. Tiêu chuẩn này làm căn cứ để tính đến các biện pháp phòng chống rung trong khi thiết kế, xây dựng đường giao thông, làm căn cứ trong kiểm soát lưu động, chủng loại phương tiện tham gia giao thông, v.v. và đánh giá ảnh hưởng của rung do phương tiện tham gia giao thông tác động đến môi trường công cộng và dân cư.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page