TCVN 7220-1-2002 - Chất Lượng Nước - Đánh Giá Chất Lượng Nước Theo Chỉ Số Sinh Học - Phần 1

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 21, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7220-1-2002 - Chất Lượng Nước - Đánh Giá Chất Lượng Nước Theo Chỉ Số Sinh Học - Phần 1 Phương Pháp Lấy Mẫu Giun Tròn (Nematoda) Và Động Vật Không Xương Sống Ở Đáy Cỡ Trung Bình (ĐVĐTB) Tại Các Vùng Nước Bông Bằng Dụng Cụ Lấy Mẫu Định Lượng
  Tiêu chuẩn này qui định và hướng dẫn sử dụng các dụng cụ và cách thức lấy mẫu định lượng giun tròn và các nhóm động vật không xương sống ở đáy khác cỡ trung bình (từ đây viết tắt là ĐVĐTB) bằng dụng cụ lấy mẫu hình vuông, hình trụ ở những nơi có độ sâu nhỏ hơn 500 mm (trong những điều kiện cụ thể, có thể áp dụng cả ở độ sâu của nước tới 1 m) và bằng gầu Ponar hoặc Petersen đối với các vùng nước sâu hơn 1 mét có nền đáy phức tạp: cát, sạn, bùn, đất sét, v.v. Phương pháp này được áp dụng để lấy mẫu ở hầu hết các loại thuỷ vực như: sông, các dòng chảy và cửa sông [35]. Kết quả lấy mẫu bằng dụng cụ lấy mẫu hình trụ và hình vuông có thể cung cấp chính xác các dữ liệu định lượng về hiện trạng, tính đa dạng và sự phong phú về mối quan hệ của các đơn vị phân loại trong quần xã giun tròn và các nhóm ĐVĐTB khác.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7220-1:2002
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng nước. Đánh giá chất lượng nước theo chỉ số sinh học. Phần 1: Phương pháp lấy mẫu giun tròn (Nematoda) và động vật không xương sống ở đáy cỡ trung bình (ĐVĐTB) tại các vùng nước nông bằng dụng cụ lấy mẫu định lượng
  • Năm ban hành/Publishing Year 2002
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Water quality - Water quality assessment by use of biological index - Part 1: Methods of use of quantitative samplers for benthic nematodes and meio-benthos invertebrates on substrata in shallow freshwaters
  • Tình trạng/Status Active
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/81C748DBF103A5F/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page