TCVN 7257-2003 - Thuốc Lá Và Các Sản Phẩm Thuốc Lá - Xác Định Hàm Lượng Nitrat Tổng Số

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 15, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7257-2003 - Thuốc Lá Và Các Sản Phẩm Thuốc Lá - Xác Định Hàm Lượng Nitrat Tổng Số Và Nitrit Tổng Số
  Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn này quy định phương pháp quang phổ để xác định hàm lượng nitrat tổng số và nitrit tổng số trong thuốc lá và sản phẩm thuốc lá. Dùng lò vi sóng ở mức năng lượng cao để chiết nhanh nitrat và nitrit (NO-3, NO-2) của mẫu thử. Xác định hàm lượng nitrat tổng số bằng phương pháp quang phổ, dựa trên phản ứng của nitrat với axit disunfophenol tạo thành nitrofenoldisunfuric trong môi trường kiềm có màu đặc trưng, đo tại bước sóng 410 nm.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page