TCVN 7293-2003 - Lựa Chọn Các Miền Dung Sai Thông Dụng

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 14, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7293-2003 - Lựa Chọn Các Miền Dung Sai Thông Dụng
  TCVN 2244 :1999 đưa ra khả năng lựa chọn rất rộng đối với các miền dung sai khác nhau mặc dù sự lựa chọn này chỉ hạn chế trong số các miền dung sai thông dụng dùng cho trục và lỗ được giới thiệu trong tiêu chuẩn này. Mục đích của tiêu chuẩn này là nhằm tránh sự đa dạng không cần thiết của các dụng cụ cắt và dụng cụ đo bằng cách hạn chế sự lựa chọn các miền dung sai và hướng dẫn cho người sử dụng lựa chọn các miền dung sai ưu tiên đối với trục và lỗ được dùng trong lắp ghép. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho các miền dung sai thông dụng nhất của TCVN 2244 :1999 (trừ các miền dung sai cho các cơ cấu chính xác và đồng hồ) và đề cập đến cho việc tạo ra các lắp ghép thông dụng; các lắp ghép này không đòi hỏi phải có sự lựa chọn riêng về các miền dung sai (ví dụ như: rãnh then theo ISO / R 773 và ISO / R 774).

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page