TCVN 7302-1-2007-ISO - Thiết Kế Ecgônômi Đối Với An Toàn Máy - Phần 1 Nguyên Tắc Xác Định

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 21, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7302-1-2007-ISO - Thiết Kế Ecgônômi Đối Với An Toàn Máy - Phần 1 Nguyên Tắc Xác Định Các Kích Thước Yêu Cầu Đối Với Khoảng Hở Để Toàn Thân Người Tiếp Cận Vào Trong Máy
  Tiêu chuẩn này qui định các kích thước khoảng hở để toàn thân người tiếp cận vào trong máy như đã định nghĩa trong TCVN 7383-1 : 2004. Tiêu chuẩn này qui định các kích thước mà giá trị của chúng được qui định trong TCVN 7302-3 : 2003. Phụ lục A giới thiệu các giá trị đối với các yêu cầu về không gian bổ sung. Tiêu chuẩn này dùng cho các máy tĩnh tại; có thể bổ sung yêu cầu cụ thể để dùng cho các máy di động. Các kích thước cho lối đi qua dựa trên cơ sở các giá trị của phân vị 95 hoặc 99 trên một trăm của số người sử dụng yêu cầu. Các giá trị đối với phân vị 99 trên một trăm áp dụng cho các đường thoát hiểm khẩn cấp.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7302-1:2007
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Thiết kế Ecgônômi đối với an toàn máy. Phần 1: Nguyên tắc xác định các kích thước yêu cầu đối với khoảng hở để toàn thân người tiếp cận vào trong máy
  • Năm ban hành/Publishing Year 2007-07-03, 1207/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Ergonomic design for the safety of machinery. Part 1: Principles for determining the dimensions required for openings for whole-body access into machinery
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 15534-1:2000
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/66558189A0BA4D7/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page