TCVN 7320-2003 - Thông Tin Và Tư Liệu - Cách Trình Bày Báo Cáo Khoa Học Và Kỹ Thuật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 18, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7320-2003 - Thông Tin Và Tư Liệu - Cách Trình Bày Báo Cáo Khoa Học Và Kỹ Thuật
  Tiêu chuẩn này hướng dẫn cách trình bày các báo cáo khoa học và kỹ thuật (dưới đây gọi tắt là báo cáo) tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu thập, lưu giữ, xử lý, tra cứu, sử dụng, trao đổi và phổ biến thông tin. Báo cáo nêu trong tiêu chuẩn này bao gồm cả bản đánh máy và bản sao. Tiêu chuẩn này có thể áp dụng một phần hoặc toàn bộ cho các tài liệu khoa học kỹ thuật khác, như: luận án, luận văn, tổng luận v.v... Báo cáo khoa học và kỹ thuật (Scientific and technical reports) Tài liệu mô tả quá trình hoặc kết quả của công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ hoặc trình bày, phân tích hiện trạng và sự phát triển của vấn đề khoa học và công nghệ nào đó.
  • TCVN 7320-2003
  • TCVN/TC 46/SC 9/WG 4 Quản lý tài liệu khoa học công nghệ
  • Ngày ban hành: 2003; 2008-12-09, 2734/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 9
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/ikds9b49b9uzxzm/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page