TCVN 7323-1-2004-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Nitrat - Phần 1 Phương Pháp Đo Phổ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, May 21, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7323-1-2004-ISO - Chất Lượng Nước - Xác Định Nitrat - Phần 1 Phương Pháp Đo Phổ Dùng 2.6-Dimethylphenol
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định ion nitrat trong nước. Nitơ nitrit có thể gây cản trở ở nồng độ ít nhất N = 5 mg/l và được kiểm soát bằng cách dùng axit amidosulfonic. Clorua có thể gây cản trở nghiêm trọng, nhưng có thể loại bỏ bằng cách thêm bạc sunphat vào mẫu thử và lọc trước khi lấy phần mẫu thử (xem điều 8). Ảnh hưởng của clorua lên phép xác định và tác động của quy trình loại clorua được đưa ra trong phụ lục.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7323-1:2004
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Chất lượng nước. Xác định nitrat. Phần 1: Phương pháp đo phổ dùng 2,6-dimethylphenol
  • Năm ban hành/Publishing Year 2004-10-29, 32/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Water quality. Determination of nitrate. Part 1: 2,6-Dimethylphenol spectrometric method
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ISO 7890-1:1986
  Link Download
  http://nitroflare.com/view/FA4F28037B69B8A/
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page