TCVN 7324: 2004- Chất lượng nước- xác định oxy hòa tan- phương pháp IOD

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Jan 28, 2014.

  1. haidang

    haidang Active Member

    TCVN 7324:2004 hoàn toàn tương đương với ISO 5813:1983
    TCVN 7324:2004 do Ban kĩ thuật Tiêu chuẩn TCVN / TC 147 "Chất lượng nước" biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

     

Share This Page