TCVN 7331-2008 - Xăng - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Mangan Bằng Quang Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jan 6, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7331-2008 - Xăng - Phương Pháp Xác Định Hàm Lượng Mangan Bằng Quang Phổ Hấp Thụ Nguyên Tử
  Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định tổng hàm lượng mangan trong xăng dưới dạng metylcyclopentadienyl mangan tricacbonyl (MMT) có nồng độ từ 0,25 mg/l đến 40 mg/l. Tiêu chuẩn này áp dụng cho xăng có chứa đến 12 % thể tích metyl tertiary butyl ete hoặc đến 10% thể tích etanol. Tiêu chuẩn này không áp dụng cho các loại nhiên liệu cracking cao chứa hơn 18 % thể tích olêfin xác định theo TCVN 7330 (ASTM D 1319) (không tách pentan). Tiêu chuẩn này được xây dựng để xác định MMT trong xăng có nồng độ cao hơn khoảng nồng độ đã khuyến cáo, tuy nhiên chưa được thử nghiệm để xác định MMT trong các vật liệu khác, ở các khoảng nồng độ khác hoặc để xác định các hợp chất mangan khác có trong xăng.
  • TCVN 7331-2008 ASTM D 3831 - 06
  • TCVN/TC28/SC5 Nhiên liệu sinh học
  • Ngày ban hành: 2008-12-26, 2889/QĐ-BKHCN
  • Số trang: 5
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/wbgt4y36kw4v418/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page