TCVN 7356-2014 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Mô Tô Xe Máy Hai Bánh - Giới Hạn Tiêu Thụ

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Oct 27, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7356-2014 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Mô Tô Xe Máy Hai Bánh - Giới Hạn Tiêu Thụ Nhiên Liệu Và Phương Pháp Xác Định
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về giới hạn tiêu thụ nhiên liệu và phương pháp xác định giá trị tiêu thụ nhiên liệu cho mô tô, xe máy hai bánh. Tiêu chuẩn này áp dụng cho mô tô và xe máy hai bánh được phân loại và có ký hiệu L3 và L1 theo TCVN 8658, được lắp động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu xăng, xăng E5. Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, (bao gồm cả các sửa đổi), bổ sung (nếu có).

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page