TCVN 7364-1-2004 - Kính Xây Dựng - Kính Dán Nhiều Lớp Và Kính Dán An Toàn Nhiều Lớp - Phần 1

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Jul 18, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7364-1-2004 - Kính Xây Dựng - Kính Dán Nhiều Lớp Và Kính Dán An Toàn Nhiều Lớp - Phần 1 Định Nghĩa Và Mô Tả Các Vật Liệu Thành Phần
  Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ và định nghĩa cho các vật liệu thành phần của kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp sử dụng trong xây dựng.
  2. Tiêu chuẩn viện dẫn
  TCVN 7218: 2002 Kính tấm xây dựng - Kính nổi - Yêu cầu kỹ thuật.
  3. Định nghĩa
  Trong Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ - định nghĩa sau:
  3.1. Kính dán nhiều lớp (laminated glass): sản phẩm gồm một tấm kính được dán với một hoặc nhiều tấm kính khác hoặc tấm nhựa bóng bằng một hoặc nhiều lớp xen giữa (xem Phụ lục A).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7364-1:2004
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Kính xây dựng. Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp. Phần 1: Định nghĩa và mô tả các vật liệu thành phần
  • Năm ban hành/Publishing Year 2004-10-29, 31/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Glass in building. Laminated glass and laminated safety glass. part 1: Definitions and description of component parts
  • Tình trạng/Status Active
  link download
  http://tieuchuanxaydung.com/downloa...n-nhieu-lop-va-kinh-dan-an-toan-nhieu-lop.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page