TCVN 7437-2010-ISO - Ecgônômi - Nguyên Lý Ecgônômi Trong Thiết Kế Hệ Thống Làm Việc

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Dec 20, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7437-2010-ISO - Ecgônômi - Nguyên Lý Ecgônômi Trong Thiết Kế Hệ Thống Làm Việc
  Tiêu chuẩn này thiết lập các nguyên lý về ecgônômi làm cơ sở hướng dẫn cho việc thiết kế hệ thống làm việc và các thuật ngữ định nghĩa cơ bản tương ứng. Tiêu chuẩn mô tả cách tiếp cận tích hợp để thiết kế các hệ thống làm việc, nơi mà các nhà ecgônômi sẽ phối hợp với những chuyên gia khác tham gia vào việc thiết kế, với sự quan tâm đến các yêu cầu về con người, xã hội và công nghệ một cách cân bằng trong suốt quá trình thiết kế. Những người sử dụng tiêu chuẩn này bao gồm các nhà quản lý; người lao động (hoặc người đại diện của họ) và các nhà chuyên môn như nhà ecgônômi, quản lý dự án và thiết kế, là những người tham gia vào thiết kế hoặc thiết kế lại các hệ thống làm việc. Những người sử dụng tiêu chuẩn này có thể tìm thấy kiến thức chung có ích về ecgônômi (các yếu tố con người), kỹ thuật, thiết kế, chất lượng và quản lý dự án.
  • TCVN 7437-2010
  • TCVN/TC 159 Ecgônômi
  • Năm 2010
  • Số trang: 11
  Link Download
  http://www.mediafire.com/download/heoj3yrx5yzgpfq/TCVN+7437-2010+-+Ecgônômi+-+Nguyên+Lý+Ecgônômi+Trong+Thiết+Kế+Hệ+Thống+Làm+Việc.doc

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page