TCVN 7447-7-717-2011 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Hạ Áp - Phần 7-717 Yêu Cầu Đối Với Hệ Thống Lắp Đặt

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Apr 26, 2016.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7447-7-717-2011 - Hệ Thống Lắp Đặt Điện Hạ Áp - Phần 7-717 Yêu Cầu Đối Với Hệ Thống Lắp Đặt Đặc Biệt Hoặc Khu Vực Đặc Biệt - Các Khối Di Động Vận Chuyển Được
  Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cụ thể cho các khối di động hoặc vận chuyển được. Trong tiêu chuẩn này, thuật ngữ "khối" là một phương tiện vận tải và/hoặc kết cấu di động hoặc vận chuyển được mà trong đó có chứa toàn bộ hoặc một phần của hệ thống lắp đặt điện. Các khối là loại di động hoặc là loại vận chuyển được.
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7447-7-717:2011
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Hệ thống lắp đặt điện hạ áp. Phần 7-717: Yêu cầu đối với hệ thống lắp đặt đặc biệt hoặc khu vực đặc biệt. Các khối di động vận chuyển được
  • Năm ban hành/Publishing Year 2011-12-30, 4071/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Electrical installations of building. Part 7-717: Requirements for special installations or locations. Mobile or transportable units
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption IEC 60364-7-717:2009
  Link Download
  http://luatvn.net/Filedownload/210720/254376/vi_tcvn7447_7_717_2011.doc
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-ebook-tcvn-tuyen-tap-tieu-chuan-viet-nam.35755/

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page