TCVN 7451-2004 - Cửa sổ và cửa đi bằng khung nhựa cứng U-PVC - Quy định kỹ thuật

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by haidang, Apr 12, 2014.

 1. haidang

  haidang Active Member

  TCVN 7451-2004 do tiểu ban tiêu chuẩn TCVN/TC160/SC2 Cửa sổ và cửa đi biên soạn, trên cơ sở đề nghị của công ty TNHH Cửa sổ nhựa Châu Âu (EuroWindow). Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng xét duyệt, Bộ khoa học và Công nghệ ban hành.

  Link Dowloaf: http://kiemdinhkythuat.files.wordpress.com/2013/04/tcvn_7451-2004-cua-so-va-cua-di.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page