TCVN 7465-2005 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Ô Tô Lắp Hệ Thống Nhiên Liệu Khí Tự Nhiên Nén

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 11, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7465-2005 - Phương Tiện Giao Thông Đường Bộ - Ô Tô Lắp Hệ Thống Nhiên Liệu Khí Tự Nhiên Nén (CNG) - Yêu Cầu Trong Phê Duyệt Kiểu
  TCVN 7465 : 2005 được biên soạn trên cơ sở quy định ECE 110-02, phần II; TCVN 7465 : 2005 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 22 “Phương tiện giao thông đường bộ” và Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật. Tiêu chuẩn này qui định yêu cầu đối với ô tô (sau đây gọi tắt là xe) lắp hệ thống nhiên liệu khí tự nhiên nén (sau đây gọi tắt là hệ thống CNG) trong phê duyệt kiểu.
  Link Download

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page