TCVN 7485-2005 - Sản Phẩm Dầu Mỏ - Phương Pháp Xác Định Điểm Chớp Cháy Bằng Thiết Bị Thử Cốc Kín

Discussion in 'Tiêu Chuẩn, Quy Chuẩn Việt Nam' started by nhandang123, Nov 11, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  TCVN 7485-2005 - Sản Phẩm Dầu Mỏ - Phương Pháp Xác Định Điểm Chớp Cháy Bằng Thiết Bị Thử Cốc Kín Tag
  Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định điểm chớp cháy bằng thiết bị thử cốc kín Tag loại thủ công hoặc tự động cho các chất lỏng có độ nhớt nhỏ hơn 5,5 mm2/s (cSt) ở nhiệt độ 40 oC (104 oF), hoặc nhỏ hơn 9,5 mm2/s (cSt) ở 25 oC (77 oF) và có điểm chớp cháy nhỏ hơn 93 oC (200 oF). Có thể sử dụng phương pháp thử ASTM D 93 để xác định điểm chớp cháy cốc kín đối với các loại chất lỏng có độ nhớt bằng hoặc lớn hơn 5,5 mm2/s (cSt) ở 40 oC (104 oF); bằng hoặc lớn hơn 9,5 mm2/s (cSt) ở 25 oC (77 oF) và điểm chớp cháy bằng hoặc lớn hơn 93 oC (200 oF) do khuynh hướng tạo màng hoặc có chứa các cặn rắn lơ lửng khi thử theo phương pháp cốc kín này. Sử dụng phương pháp ASTM D 1310 và ASTM D 3143 đối với hỗn hợp atphan với các phân đoạn chưng cất khác (cutback asphalts).
  • Số hiệu tiêu chuẩn/Standard Number TCVN 7485:2005
  • Tên tiêu chuẩn/Title (Vietnamese) Sản phẩm dầu mỏ. Phương pháp xác định điểm chớp cháy bằng thiết bị thử cốc kín Tag
  • Năm ban hành/Publishing Year 2006-02-09, 162/QĐ-BKHCN
  • Tiêu đề (tiếng Anh)/Title Petroleum products. Test method for flash point by Tag closed cup tester
  • Tình trạng/Status Active
  • Tương đương/Adoption ASTM D 00056-02a

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited: Jul 24, 2017

Share This Page